„Žene u planini” kao tema novih preporuka Svetske planinske federacije (UIAA)

Nedavno je održan vebinar pod nadležnošću UIAA (The International Climbing and Mountaineering Federation) sa nazivom UIAA Mountain Women Webinar https://www.theuiaa.org/uiaa/save-the-date-mountain-women-webinar/ Među mnogobrojnim učesnicama ovog vebinara našla se i dr Marija Anđelković koja je predstavila rad grupe eksperata koji pišu nove preporuke o zdravstvenim apsektima žena koje idu u planinu. Po Read more…