Od 2011. godine stručnjaci Centra za sportsku ishranu i suplementaciju (CIS) savetuju naše najbolje sportiste o posebnom režimu ishrane i odgovarajućoj suplementaciji . Stručnjaci CIS-a su osmislili jedinstven program koji je omogućio da se svakom sportisti pristupi individualno, uzimajući u obzir vrstu sporta, stil života, nutritivne navike, kulinarske sposobnosti, ekonomske mogućnosti, željenje rezultate i uticaj na sportsku sposobnost.

Program sportske ishrane i suplementacije obuhvata:

  1. Prvi pregled sa određivanjem telesne kompozicije i intervjuom o navikama u ishrani i suplementaciji sportiste
  2. Uvid u krvne i biohemijske analize krvi koje su neophodne za pravljenje programa
  3. Davanje instrukcija za vođenje trodnevnog dnevnika ishrane radi procene energetskog unosa
  4. Davanje instrukcija za nošenje akcelerometra i vođenja dnevnika fizičke aktivnosti radi procene energetske potrošnje
  5. Analiza dnevnika ishrane u elektronskoj bazi CISa za računanje makro i mikronutrijenata prema namirnicama sa našeg područja
  6. Davanje predloga o dijeti tj.posebnom režimu ishrane
  7. davanje predloga za program suplementacije
  8. Detaljan razgovor sa sportistom prilikom predaje izveštaja radi njihove edukacije
  9. Elektronske konsultacije sa članovima CIS
  10. Kontrole sa modifikovanjem dijete i suplementacije po potrebi

Ovaj program sportske ishrane i suplementacije NAMENJEN JE isključivo profesionalnim i vrhunskim sportistima, i može da se prilagodi i rekreativcima koji imaju redovne i intezivne treninge.

Program NIJE NAMENJEN osobama koje nisu redovno fizički aktivne, koje ne treniraju na takmičarskom i profesionalnom nivou, osobama koji žele da smanje telesnu masu a nisu sportisti i onima koji počinju rekreativno da se bave sportom. Donja starosna granica za program ishrane i suplementacije je 14 godina, jer je ispod toga program nemoguće iskoristiti u potpunosti.

Za izradu programa od dana prijema sportiste potrebno je minimum 7 do 10 dana.

Krvne i biohemijske analize koje je neophodno uraditi pre dolaska određevinja programa sportske ishrane i suplementacije: kompletna krvna slika, gvožđe, glukoza, urea, kreatinin, lipidni status, ALT, AST, feritin, albumini, bilirubin, kreatin kinaza i LDH. Poželjno je uraditi i celokupan pregled urina.

Ukoliko postoje mogućnosti, sportista treba da uradi i analizu vitamina D, insulin i hormone štitne žlezde – TSH, FT4.