Sportsko udruženje Centar za sportsku ishranu i suplementaciju (CIS) 2011. godine formirao je dr Nenad Dikić, sa idejom da postane referentna ustanova za savetovanje sportista iz oblasti ishrane i suplementacije. Kao osnivač Antidoping agencije, smatrao je da sportiste treba edukovati ne samo o tome šta je zabranjeno u sportu, već pre svega šta od dozvoljenih supstanci utiče na sportsku sposobnost.

Dr Marija Anđelković 2011. godine upisuje dvogodišnji kurs iz sportske nutricije u organizaciji Međunarodnog olimpijskog komiteta i prva stiče master diplomu u širem regionu, dobijajući legitimitet za rad u ovoj oblasti (https://www.sportsoracle.com/Nutrition/Our+Students/?groupid=291). Dr Anđelković je generalni sekretar CIS-a.

Zahvaljući tome što ih je vodila ista ideja i iznad svega želja sa usavršavanjem i edukacijom, CIS tim se formira od renomiranih stručnjaka iz oblasti sportske medicine, ishrane, suplementacije i farmacije na čelu sa dr Verom Blaženčić Mladenović kao predsednikom. Specifičnost CIS-a je i u tome da je u timu prilikom osnivanja imao i vrhunskog bodibildera, kao predstavnika sportista sa ogromnim iskustvom, Zorana Jovanovića. Pored navedenih stručnjaka u formiranju CIS-a su učestvovali dr sci. Ivana Baralić, prof. dr Brižita Đorđević, dr sci. Milka Popović i dr sci Milica Vukaćinović Vesić. Kasnije nam se priključila i dr Marija Kostić Vučićević.

Tokom osnivanja CIS je imao podršku Antidoping agencije Republike Srbije i Udruženja za medicinu sporta Srbije, bez čije saradnje ne bi mogao da postigne željeni kvalitet. Ordinacija sportske medicine “Vita Maxima” je od samog početka bila institucija u kojoj su sportisti dolazili na CIS savetovanje, gde  istovremeno mogu da dobiju podršku stručnjaka iz prve ordinacije sportske medicine u Srbiji.

Statut Centra za sportsku ishranu i suplementaciju

Dr Vera Blaženčić-Mladenović saradnik u kliničkim istraživanjima. Oblast ishrane joj je uska specijalnost. Radila je na Institutu za medicinska istrazivanja u laboratoriji za ishranu i metabolizam. Osnivač je Savetovališta za ishranu. Bavi se kliničkim studijama u oblasti ishrane, onkologije, hemodijalize, endokrinologije, plućnih bolesti i ortopedije. Radila je i u Instituitu za zaštitu zdravlja Srbije u Centru za hranu i ishranu na pisanju stručnih i eskpertskih mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe. Član je većeg broja asocijacija koje se bave gojaznošću i ishranom.

Dr sci. med. Marija Anđelković je 2007. godine završila Medicinski fakultet u Beogradu i sledeće godine je počela da radi u Antidoping agenciji Republike Srbije kao samostalni savetnik za Registrovanu test grupu i terapeutsko izuzeće, do januara 2023.godine. Prvo kao edukator u timu Svetske antidoping agencije a kasnije kao doping kontrolor, učestvovala je na Olimpijskim igrama u Vankuveru (2010), Londonu (2012) i Riju (2016) i mnogim evropskim i svetskim takmičenjima. Završila je dvogodišnji kurs  Međunarodnog olimpijskog komiteta 2012. godine i time stekla diplomu iz oblasti sportske nutricije. Od 2011. godine koordiniše rad tima stručnjaka u Centru za sportsku ishranu i suplementaciju.  Učestvovala u pravljenu programa ishrane i suplementacije za više od 300 vrhunskih sportista Srbije. Doktorirala je 2016. godine na katedri za eksperimentalnu i primenjenju fiziologiju sa sportskom medicinom na Fakultetu Medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Od 2017. godine predaje u Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi predmete Ishrana sportista i Klinička farmakologija. Specijalizaciju iz kliničke farmakologije uspešno je završila 2020. godine. Vanredni je profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Singidunum od 2021. godine. Aktivan je član Udruženja za medicinu sporta Srbije. Učestvovala je kao autor i koautor u pisanju knjiga i radova iz oblasti sportske medicine i sportske ishrane. Izlagala je radove na evropskim i svetskim kongresima na temu dopinga, ishrane i suplementacije.

Dr Marija Kostić-Vučićević diplomirala je 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizsta je pedijatrije i doktorirala je na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Pohađala je kurs sportske kardiologije u organizaciji Međunarodnog olimpijskog komiteta i završila dvogodišnji kurs Centra za sportsku ishranu i suplementaciju Srbije. Radila je kao tim doktor mlađih selekcija KK Crvena zvezda, reprezentacije u sinhronom plivanju i ima višegodišnje iskustvo kao doping kontrolor. U periodu od 2013. do 2018. godine bila je zaposlena u ordinaciji „Vita Maxima”, gde je obavljala sportske preglede i ergospirometrijska testiranja. Jedan je od autora knjige „Intolerancija na hranu u sportu“ u izdanju Udruženja za medicinu sporta Srbije, gde su objavljeni rezultati studije u kojoj je bila glavni koordinator i na toj temi je i doktorirala. Od 2017. godine je član stručnog tima Centra za sportsku ishranu i suplementaciju, gde joj je oblast užeg interesovanja intolerancija na hranu, koja je i tema njene doktorske disertacije. Aktivan je član Udruženja za medicinu sporta Srbije i recezent u časopisu „Recent Advances in Food Science“. Autor i koautor je više stručnih radova iz oblasti sportske medicine, ishrane i suplementacije, koji su izlagani na državnim i internacionalnim kongresima. Trenutno radi kao pedijatar u školskom dispanzeru DZ „Dr Simo Milošević“.

Jelena Bekić je 1997. godine završila Višu medicinsku školu, smer viši dijetetičar – nutricionista. Od 2000. godine radi u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. U CIS-u je Jelena zadužena za rad sa nutritivnim softverom za računanje energetskog unosa sportista kroz njihove dnevnike ishrane.

Prof. dr Nenad Dikić je osnivač ordinacije Vita Maxima. Specijalista je interne medicine (kardiolog), baromedicine, sportske medicine i kliničke farmakologije. Magistrirao je iz oblasti kardiologije i reumatologije, a doktorirao iz sportskog menadžmenta. Napisao je i preveo više desetina knjiga iz oblasti dopinga, kardiologije, sportske medicine, ishrane, podvodne medicine i beletristike. Predsednik je Udruženja za medicinu sporta Srbije i osnivac je Antidoping agencije Republike Srbije