Kurs sportske ishrane i suplementacije

Prvi kurs sportske ishrane i suplementacije na našim prostorima organizovan je od 2014. do 2015. godina. Ovaj dvogodišnji kurs je organizovan zahvaljući podršci Farmalogista i Esense, u organizaciji Udruženja za medicinu sporta Srbije (UMSS) i Centra za sportsku ishranu i suplementaciju (CIS). Kurs je rađen prema modelu lekarske komisije Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) čija se “IOC Diploma in Sports Nutrition“ smatra najprestižnijom iz ove oblasti.

Paralelno sa kursom koji je išao uživo, organizovan je i elektronski online kurs od 2015. do 2016. godine na osnovu materijala i predavanja koji su snimljeni na kursu uživo. Ovaj kurs su pohađale kolege iz celog regiona, i zainteresovanost je bila izuzetna. Komunikacija je bila eletronska i preko moodle platforme gde su polaznici kursa slušali predavanja, polagali testove i ispite.

Ukupno je kurs uživo završilo 23 a elektronski kurs 20 kolega, što znaci da diplomu sa ovog kursa poseduje ukupno 43 kolega iz različitih oblasti sporta i medicine.

Uspešno završen dvogodišnji kurs sportske ishrane i suplementacije