Vitamin C

Vitamin C je uobičajeni naziv za L-askorbinsku kiselinu. D-stereoizomer nema vitaminsku aktivnost. L-dehidroaskorbinska kiselina, koja može u biološkim sistemima preći u vitamn C, takođe ima određenu vitaminsku aktivnost. U suplementima je vitamin C najčešće prisutan u formi L-askorbinske kiseline ili kalcijum-askorbata, a novija forma vitamina C je ekstrahovana iz voća Read more…

Vitamin D

Izraz vitamin D se odnosi na holekalciferol koji se stvara u organizmu iz holesterola pod dejstvom sunčeve ili ultraljubičaste svetlosti i ergokalciferol koji se sintetiše iz ergosterola (iz biljaka), takođe pod dejstvom ultraljubičaste svetlosti. Oba imaju vitaminsku aktivnost. U suplementima se pored ove dve forme vitamina koristi i kalcitriol. Osobine Read more…

Vitamin E

Naziv vitamin E se odnosi na osam supstanci iz grupe tokoferola i tokotrienola za koje je zajednicko da imaju hidroksilirani hromanov prsten. Alfa-tokoferol je najaktivnija forma vitamina E za coveka i u najvecoj kolicini se nalazi u plazmi. U suplementima se najcešce nalazi prirodni d-alfa-tokoferol i mešavina tokoferola, a od Read more…

Vitamin H (biotin)

Osobine – kristalna supstanca, rastvorna u vodi. Stabilnost – biotin je dosta stabilan pri uobicajenim procesima kuvanja i pripreme namirnica. Gubici ovog vitamina nastaju pod dejstvom kiseonika iz vazduha tokom termickog tretmana namirnica. Namirnice koje sadrže biotin – Kvasac, goveda jetra, bubrezi, pecurke, cokolada, karfiol, jaja, karfiol, jabuka. Fiziološke funkcije Read more…

Vitamin K

Vitamin K postoji u prirodi u nekoliko razlicitih hemijskih formi: vitamin K1 je filohinon i nalazi se u namirnicama, vitamin K2 je menahinon i njega mogu da sintetišu bakterije kolona, a vitamin K3 je menadion – sintetski oblik vitamina. U suplementima se može naci filohinon i menadion. Osobine – Liposolubilna Read more…