Prvi kurs sportske ishrane i suplementacije na našim prostorima, krenuo je pre godinu dana (februar 2014. god) i nastavlja se u 2015. Ovaj dvogodišnji kurs je organizovan zahvaljući podršci Farmalogista i Esense, u organizaciji Udruženja za medicinu sporta Srbije (UMSS) i Centra za sportsku ishranu i suplementaciju (CIS). Kurs je rađen prema modelu lekarske komisije Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) čija se “IOC Diploma in Sports Nutrition “ smatra najprestižnijom iz ove oblasti.

Cilj kursa je da analizira nutritivne potrebe vrhunskih sportskih aktivnosti, ali takođe i da razmatra ulogu fizičke aktivnosti, ishrane i drugih faktora u promovisanju zdravih životnih stilova. Širom sveta sportski radnici govore o tome da ishrana igra važnu ulogu u postizanju uspeha jer je činjenica da količina, sastav i vremenski unos hrane mogu značajno da utiču na razvoj sportskih performansi.

Interesovanje za kurs je bilo zaista veliko i prošle godine se prijavilo preko 50 kolega iz oblasti medicine, sportske medicine, sportskih nauka i farmacije. Organizacioni i naučni odbor kursa su odlučili da broj mesta bude limitiran na 30 jer je rad u maloj grupi jedini pravi izbor za ovakvu vrstu edukacije. Posle zahtevne selekcije, izabrani su učesnici kursa koji u najvećem broju nastavljaju i ove godine. Od 24 učesnika koliko je završilo prvu godinu kursa i nastavlja drugu, najveći procenat čine lekari (75%) a ostalo su treneri (20%) i farmaceuti (5%). Među lekarima se nalazi i četvoro specijalista higijene kojima je tema sportske nutricije zanimljiva i nisu imali priliku ni mesto da se edukuju pre ovog kursa.

Plan i program kursa je detaljno osmišljen od strane Naučnog odbora koga čine:

  • Prof. dr Brižita Đorđević – profesor na Institutu za bromatologiju Farmaceutskog fakulteta
  • Dr Vera Blaženčić – spec. higijene i magistar ishrane
  • Doc. dr Nenad Dikić – spec. interne medicine i kardiologije, spec. baromedicine
  • Dr Milica Vukašinović-Vesić – specijalista sportske medicine
  • Dr Milka Popović – doktor medicinske biohemije
  • Dr Ivana Baralić – doktor medicinskih nauka – odsek farmacija
  • Zoran Jovanović – vrhunski sportista i bodibilder
  • Dr Tamara Antić – doktor medicine
  • Dr Marija Anđelković – doktor medicine

U izboru suplemenata je najveća podrška dobijena od stručnjaka iz Farmalogista i Esense koji su za svako predavanje obezdedili edukativni i promotivni materijal koji je olakšao pripremu prezentacija i dobijanje adekvatnih naučnih informacija.

Program kursa je zamišljen tako da jednu temu iz oblasti sportke ishrane uvek prati tema iz oblasti suplementacije gde se prezentuje po jedan preparat iz široke lepeze Farmalogist- Esensa proizvoda. Birani su suplementi koji su aktuelni iz ugla sportske medicine i imaju primenu u vrhunskom sportu. Svaka tema se obrađuje isključivo pomoću priznatih referenci iz naučnih radova i knjiga, popularne literature i dugogodišnjeg iskustva koje imaju predavači u okviru CIS.

Organizacija kursa i predavanja podrazumevaju različite nastavne metode u koje spadaju: predavanja sa interaktivnim sistemom glasanja u vidu pitanja i odgovora; prikaze slučajeva i radionice na predavanjima; obavezan izlazni test posle svakog predavanja kao provera znanja; obavezan ispit na kraju prve godine kao uslov za upis druge godine i web materijale koje svaki učesnik kursa dobija. Kurs se odvija u edukativnom centru UMSS u prostorijama kluba „Avantura”.

Predavanja na I godini kursa Predstavljeni Farmalogist-Esensa preparati
Određivanje somatometrijskih faktora fizičke sposobnosti i računanje energetskih potreba sportista L karnitin
Smernice pravilne sportske ishrane- uloga ugljenih hidrata Fruktodial -100 % prirodni voćni šećer
Smernice pravilne sportske ishrane- uloga proteina Whey protein
Smernice pravilne sportske ishrane- uloga masti Pivski kvasac obogacen vitaminima B kompleksa
Smernice pravilne sportske ishrane- uloga vitamina Multivitaminski preparati
Smernice pravilne sportske ishrane- uloga minerala Gorki joni
Nutritivni status sportiste i njegov uticaj na sportsku sposobnost Koenzim Q10
Ciljevi ishrane tokom treninga Matični mleč sa vitaminom C
Ciljevi ishrane tokom takmičenja Resveratrol
Ergogeni uticaj dijeteskih suplemenata (AIS podela suplemenata) Viusid
Problemi vezani za regulaciju telesne mase kod sportista Dijetetski suplementi za smanjenje telesne mase
Hidracija sportista – od istraživanja do praktičnog rešenja Hidrostar

Tokom prve godine predavanja su održavana svake poslednje subote u mesecu i tako će ostati u drugoj godini. Pored radne atmosfere, ovaj kurs odlikuje i prijatno druženje svih učesnika i razmena iskustva. Svakako je značajno što se među učesnicima na ovom kursu nalaze i treneri koji mogu da pomognu u tumačenju i kombinovanju rezultata iz sportske medicine i ostalih sportskih nauka. Treneri su u svom radu najbliži i najznačajniji saradnici sportista u koje oni imaju veliko poverenje i time je odgovornost trenera da se kontinuirano edukuju veća. Kroz evaluacione formulare koje su učesnici dobijali na kraju svakog predavanja, članovi organizacionog i naučnog odbor kursa su prihvatali sve argumentovane kritike i sugestije i time poboljšavali kvalitet prezentacija.

Na kraju svakog predavanja učesnici kursa su dobijali testove kao jednu vrstu provere znanja. Za prvu godinu prosečan broj tačnih odgovora na 10 pitanja koje su dobijali na testu je bio 8,8, što znači da su učesnici uspešno savladali tematiku koja im je predstavljena svaki mesec. Na kraju godine je rađen online finalni ispit i učesnici su imali 36 sati da reše ispit koristeći svu dostupnu literaturu. Ispit se sastojao od 5 pitanja tj. 5 praktičnih situacija u kojima se može naći svako ko savetuje sportistu po pitanju ishrane i suplementacije. Prosečna ocena ispita za prvu godinu je bila 8,5 (na skali od 1 do 10) što se smatra vrlo zadovoljavajućim rezultatom a učesnici su stekli jedinstveno iskustvo.

Svako predavanje na kursu ima svoj video zapis i zajedno sa prezentacijama i referencama automatski je postavljano na sajt http://www.cis.edu.rs/kurs-ishrana-i-suplementacija/ CIS-a sa ograničenim pristupom koji imaju isključivo učesnici kursa. Tako je svako zainteresovan mogao ponovo da pogleda odredjene delove predavanja, sačuva prezentacije i sve radove koji služe kao reference. To je jedna od velikih pogodnosti koje ovaj kurs ima i po tome je jedinstven u regionu.

 

Polaznicima kursa koji redovno prisustvuju svim predavanjima tokom prve i druge godine, uz položene ispite i testove znanja, biće dodeljena diploma Udruženja za medicinu sporta Srbije, kao potvrda o uspešno pohađanom kursu sportske ishrane i suplementacije. Diploma je potvrda ličnog usavršavanja i edukacije učesnika, ali je takođe akreditovana kod Zdravstvenog saveta Srbije i za svaku tematsku jedinicu polaznici dobijaju dva poena.

Kraj prve godine kursa najavljuje ne samo nastavak i drugu godinu, već još jedno prijatno iznenađenje – prvi online kurs sportske ishrane i suplementacije u regionu. Kompletan materijal iz prve godine ( a kasnije i iz druge) biće prilagođen elektronskoj edukaciji. Ideja je da svim kolegama koji su zainteresovani pružimo šansu da pohađaju kurs koji će biti organizaovan u skladu sa njihovim obavezama. Elektronska edukacija postaje sve popularniji trend u svetu i putem ovog kursa dolazi i kod nas, pre svega zahvaljujući podršci Farmalogista i Esense.

 

Sve potrebne informacije o kursu mozete naci na sajtu CIS www.cis.edu.rs

Za dodatne informacije obratite nam se putem mejla na smas.info@gmail.com

 

Dođite da učimo zajedno!

Izražavamo svoje veliko poštovanje i zahvalnost Esensi i Farmalogistu za svu podršku koju nam pružaju!

0 0 votes
Article Rating

Pretplati se
Obaveštenja o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments