propolis

Propolis je smesa smolastih supstanci koje pčele skupljaju sa kore i cvetova različitih biljaka, posebnim načinom prerađuju i tako stvaraju supstancu karakterističnog izgleda, boje, ukusa, karakterističnog i aromatičnog mirisa. Pčele sakupljaju biljni materijal za proizvodnju propolisa kada se pojavi oštecenje (pukotina, otvor) na košnici, ali i pojava „uljeza” ih podstiče na proizvodnju propolisa. U pogledu hemijskog sastava propolis je vrlo složen, sadrži oko 50 različitih sastojaka od kojih su najznačajniji: voskovi koji čine oko 30%, smole i balzami 55%, etarska ulja 10% i oko 5-10% polena. U propolisu ima dosta flavonoidnih komponenti, fenolnih estara, nešto vitamina i minerala. Većina sastojaka prpolisa nije rastvorna u vodi. Propolis je prisutan u nekoliko vrsta komercijalnih preparata: u tabletama, kapsulama, kao alkoholni rastvor.

  • Stabilnost – Propolis je alkoholnom rastvoru i kapsulama stabilan pri uobicajenim uslovima cuvanja.
  • Namirnice koje sadrže propolis – Propolis ne postoji u namirnicama, samo kao dodatak hrani.
  • Fiziološki efekti propolisa – U brojnim ispitivanjima je proučavano antiinflamatorno, antimikrobno, antivirusno, antioksidantno i imunostimulativno delovanje. Veliki deo povoljnih efekata propolisa se pripisuje prisustvu antioksidantnih flavonoida i feniletilestra kafene kiseline.
  • Dnevne potrebe za propolisom – Propolis nije neophodan za organizam.
  • Neželjene reakcije i upozorenja – Preparate sa propolisom ne smeju da uzimaju osobe koje su preosetljive na njega, med i druge proizvode od meda. Trudnice i dojilje bi trebalo da izbegavaju uzimanje propolisa.
  • Interakcije propolisa sa lekovima, hranom i suplementima – Nisu zabeležene.
  • Uobičajene suplementirane doze – 100-500 mg u jednom doziranom obliku.
  • 0 0 votes
    Article Rating