probiotici

Sojevi živih mikroorganizama iz razlicitih rodova (Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i drugi) koji pokazuju povoljne efekte po domacina i to poboljšavajuci balans intestinalne mikroflore nazivaju se probiotskim mikroorganizmima ili probioticima. Ove bakterije spadaju u grupu gram-pozitivnih, nesporogenih bakterija mlecno-kiselinskog vrenja, za koje je karakteristicno da kao završni proizvod fermentacije šecera proizvode mlecnu kiselinu. Normalno se nalaze u odredenoj kolicini u bakterijskoj intestinalnoj flori, gde regulišu kiselo-baznu ravnotežu koja je neophodna za optimalno funkcionisanje intestinalnih enzima.

  • Stabilnost – Probiotski mikroorganizmi su osetljivi na povišenu temperaturu, vlagu, prisustvo kiseonika i pod nepovoljnim uslovima cuvanja se smanjuje broj vijabilnih mikroorganizama.
  • Namirnice koje sadrže probiotske organizme – Na tržištu se nalazu veci broj proizvoda, za sada su to uglavnom proizvoda od mleka, koji sadrže pored obicnih bakterijskih kultura i specijalne probiotske mikroorganizme.
  • Fiziološki efekti probiotskih mikroorganizama – Potencijalno pozitivni efekti probiotskih bakterija obuhvataju inhibiciju rasta patogenih bakterija povecanjem pH sredine, proizvodnju vitamina, antidijaroicno i imunomodulatorno delovanje, sniženje nivoa holesterola u krvi, regulisanje bakterijske mikroflore pri i nakon terapije antibioticima.
  • Dnevne potrebe za probiotskim mikroorganizmima – Nema podataka o dnevno potrebnoj kolicini probiotskih mikroorganizama.
  • Neželjene reakcije i upozorenja – Trudnice i dojilje, kao i pacijenti koji boluju od kancera, poremecaja digestivnog trakta, trebalo bi da se konsultuju sa svojim lekarom o uzimanju probiotskih mikroorganizama. Probiotici se uglavnom dobro ponose, retko se javljaju intestinalne smetnje (flatulencija, konstipacija).
  • Interakcije probiotskih mikroorganizama sa lekovima, hranom i suplementima – Istovremeno uzimanje prebiotskih ugljenih hidrata (inulin, fruktooligosaharidi) može pojacati efekte probiotika.
  • Uobicajene suplementirane doze – 106-109 živih liofilizovanovih bakterija po jednom doziranom obliku.
  • 0 0 votes
    Article Rating