likopen

Likopen je crveno obojen liposolubilni pigment iz grupe karotenoida koji cini 8 izoprenskih jedinica. U prirodi se nalazi u biljkama i nekim mikroorganizmima i to uglavnom u trans izomernom obliku. U namirnicama i u plazmi se nalazi mešavina cis i trans oblika. U biljkama ima ulogu da apsorbuje vidljivu svetlost i da štiti od delovanja kiseonika i svetlosti.

  • Stabilnost – Zbog prisustva veceg broja konjugovanih dvostrukih veza podložan je procesima oksidacije i izomerizacije. Zabeleženi gubici usled skladištenja i zagrevanja se krecu oko 30%, mada je poznato da je likopen iz termicki obradenih namirnica iskoristljiviji i da je stabilniji od beta-karotena.
  • Namirnice koje sadrže likopen – Likopen se u najvecoj kolicini nalazi u paradajzu i proizvodima od paradajza. Takode ga ima u vecoj kolicini u lubenici, papaji, crvenom grejpfrutu i guavi. Dozvoljena je upotreba likopena kao boje za bojenje namirnica. Prosecni dnevni unos likopena hranom iznosi 1-2 mg, a kod vegetarijanaca može biti znatno veci.
  • Fiziološki efekti likopena – Likopen ima najveci antioksidantni potencijal medu karotenoidima, posebno u reakcijama sa singlet kisonikom. Pored antioksidantne aktivnosti, postoje podaci da likopen stimuliše «gap-junction» komunikaciju medu celijama, da snižava nivo LDL-holesterola i da ima antiaterogeno i antikancerogeno delovanje (najviše podataka ima o kanceru prostate).
  • Dnevne potrebe za likopenom – Nema podataka o dnevno potrebnoj kolicini likopena, niti o eventualnim posledicama deficita.
  • Neželjene reakcije i upozorenja – Likopen ne bi trebalo da uzimaju osobe koje su na njega preosteljive, a trudnice, dojilje i mala deca bi pre svega trebalo da unose likopen iz namirnica.
  • Interakcije likopena sa lekovima, hranom i suplementima – Lekovi koji smanjuju apsorpciju masti uticu i na smanjenu apsorpciju likopena (orlistat, holestiramin, mineralan ulja). Istovremeni unos biljnih ulja i beta-karotena povecava apsorpciju likopena, dok prosistvo pektina smanjuje kolicinu apsorbovanog likopena.
  • Uobicajene suplementirane doze – 5-10 mg u jednom doziranom obliku.
0 0 votes
Article Rating