lecitin

U hemijskom smislu lecitin je fosfatidilholin. U komercijalnim preparatima lecitin predstavlja u vecoj ili manjoj meri precišcenu mešavinu polarnih i neutralnih lipida sa malim kolicinama slobodnih masnih kiselina. Fosfatidilholin je polarni lipid i u komercijalnom lecitinu je zastupljen sa 20-90%.

  • Stabilnost – Zbog prisustva polinezasicenih masnih kiselina u molekulu lecitin je podložan oksidaciji. Izolovan praškasti lecitin je higroskopan.
  • Namirnice koje sadrže lecitin – Lecitin se nalazi u biljnim i životinjskim lipidima. Najbolji izvori su žumance jaja, soja, seme suncokreta i repice. Lecitin mogu stvarati i mikroorganizmi. U proizvodnji suplemenata najcešce se koristi lecitin dobijen iz soje. Lecitin je dozvoljen i veoma cesto korišcen emulgator u prehrambenim proizvodima.
  • Fiziološki efekti lecitina – Fosfatidilholin i fosfatidilserin kao sastavne komponente lecitina, strukturne su komponente bioloških meembrana u okviru kojih uticu na odvijanje brojnih osovnih bioloških procesa. Holin iz fosfatidilholina je prekurzor neurotransmitera acetilholina i donor metil grupa za brojne procese metilacije i sinteze biološki aktivnih jedinjenja. Veci broj radova ukazuje na potencijalno hepatoprotektivno elovanje lecitina.
  • Dnevne potrebe za lecitinom – Nema podataka o dnevno potrebnoj kolicini lecitina, niti o eventualnim posledicama deficita.
  • Neželjene reakcije – Obuhvataju blage gastrointestinalne smetnje. Suplementacija lecitinom se obicno dobro podnosi.
  • Interakcije lecitina sa lekovima, hranom i suplementima – Nema podataka o interakcijama lecitina.
  • Uobicajene suplementirane doze – 0,3-1,5 g u jednom doziranom obliku.
0 0 votes
Article Rating