kvasac

Kao dodatak ishrani najčešće se koriste pivski i pekarski kvasac. Radi se najčešće o jednoćelijskim gljivicama roda Saccharomyces cerevisiae, koje fermentišu ugljene hidrate do ugljen-dioksida i alkohola. Kao dodatak hrani, kvasac može da se u malim količinama koristi i u svežem stanju, ali se najčešće koristi sušeni, inaktivisani kvasac, cime mu se produžava trajnost, poboljšavaju senzorne osobine, povecava efikasnost i bioiskoristljivost sastojaka.

 • Stabilnost – Suvi inaktivisani kvasac je stabilan pod uobicajenim uslovim cuvanja..
 • Namirnice koje sadrže kvasac – Hleb i pivo sadrže male kolicine rezidualnog kvasca.
 • Fiziološki efekti kvasca
  • Kvasac predstavlja odličan izvor esencijelnih nutrimenata u ishrani. Suvi kvasac sadrži veliku kolicinu proteina (oko 40-50%), esencijelnih aminokiselina, minerala, posebno mikroeleemente kao što su cink, selen, hrom, kao i znacajnu kolicinu vitamina B grupe. Kvasac takode sadrži RNK, inozitol i p-aminobenzojevu kiselinu. Iz pivskog kvasca je izolovana i supstanca nazvana SRF (Skin Respiratory Factor), koja povoljno deluje na kožu. Celijski zid kvasca sadrži nedigestibilni polisaharid beta-D-glukan koji spada u dijetna vlakna.
  • Prisustvo beta-D-glukana u kvascu se povezuje sa mogucim povoljnim delovanjem na smanjenje nivoa holesterola u krvi i na imuni sistem.
  • Prisustvo znacajne kolicine hroma u kvascu se povezuje sa mogucim povoljnim delovanjem na regulaciju nivoa glukoze u krvi.
  • Prisustvo vitmina B-grupe i SRF u kvascu se povezuje sa blagotovrnim delovanjem na kožu i nervni sistem.
 • Dnevne potrebe za kvascem – Kvasac nije neophodan za organizam.
 • Neželjene reakcije i upozorenja – Kod dece i trudnica je potrebna konsultacija sa lekarom pre uzimanja kvasca. Kod nekih osoba uzimanje kvasca može izazvati alergiju. Kod osoba obolelih od dijabeta tipa 2 potrebna je redovna kontrola glikemije. Retko se javljaju blage intestinalne smetnje (flatulencija).
 • Interakcije kvasca sa lekovima, hranom i suplementima – Kvasac može da ublaži intestinalne smetnje izazvane upotrebom lekova. Osobe koje uzimaju MAO inhibitore ne bi trebalo da uzimaju preparate sa kvascem.
 • Uobicajene suplementirane doze – 200-1000 mg u jednom doziranom obliku. Kao dodatak hrani suvi kvasac može biti i u praškastom obliku.
0 0 votes
Article Rating