konjugovane-linolne-kiseline

Naziv konjugovane linolne kiseline (CLA) se odnosi na grupu pozicionih i geometrijskih izomera esencijelne masne kiseline – linolne kiseline. Za razliku od linolne kiseline, cije su dve dvostruke veze izolovane, kod CLA dvostruke veze su konjugovane.

  • Stabilnost – Konjugovane linolne kiseline su stabilnije od linolne kiseline i ne podležu lako oksidaciji.
  • Namirnice koje sadrže CLA – CLA nastaju prirodno u rumenu preživara, te ih sadrže mlecne masti, govede i junece meso, ali se mogu naci i u pilecem mesu, jajima. Savremena ishrana sadrži u proseku 150-200 mg CLA.
  • Fiziološki efekti CLA – Podaci istraživanja na eksperimentalnim životinjama i neke humane studije ukazuju da CLA mogu imati antidijabeticno, antiaterogeno, antikancerogeno i hipolipemijsko delovanje i da mogu modifikovati telesni sastav. Mehanizam povoljnog delovanja CLA za sada nije dovoljno poznat.
  • Dnevne potrebe za CLA – Nema podataka o dnevno potrebnoj kolicini CLA, niti o eventualnim posledicama deficita.
  • Oprez je potreban kod trudnica i žena koje doje, kao i dece.
  • Neželjene reakcije – Obuhvataju blage gastrointestinalne smetnje. Suplementacija sa CLA se obicno dobro podnosi.
  • Uobičajene suplementirane doze – do 2 g dnevno.
0 0 votes
Article Rating