hondroitin-sulfat

Hondroitin-sulfat je složeni polisaharid iz grupe glukozoaminoglikana. U polimernom lancu hondroitin-sulfata ponavljaju se disaharidne jedinice sastavljene iz N-aceti-galaktozamina i glukuronske kiseline, koje su medusobno vezane β-(1,3)- glikozidnim vezama. Vecina molekula N-acetil-galaktozamina je u položaju 6 esterifikovana sumpornom kiselinom. U komercijalnim proizvodima hondroitin-sulfat je obicno prirodnog porekla, izolovan iz životinjske hrskavice ili iz hrskavice ajkule.

  • Stabilnost – Hondroitin-sulfat je stabilan pod uobicajenim uslovima cuvanja.
  • Namirnice koje sadrže hondroitin-sulfat – Hondroitin-sulfat se nalazi u hrskavici životinja i riba. Hrskavica riba i ajkule sadrži honroitin-sulfat C koji je prisutan i u humanoj hrskavici.
  • Fiziološki efekti hondroitin-sulfata – Ovu supstancu kod coveka najvecim delom sintetišu hondrociti dugih kostiju, ugraduju u složene proteoglikane i ekskretuju u ekstracelularni matriks kostiju. Hondroitin-sulfat je neophodan zaodržavanje strukturnog integriteta tkiva, pre svega kože i hrskavice. Prisustvo sulfatnih grupa omogucava rezistenciju hrskavice na pritisak. Deficit hondroitin-sulfata u hrskavici je povezan sa pojavom osteoartritisa. Hondroitin-sulfat takode stupa u interakciju sa proteinima cime reguliše brojne celijske aktivnosti. Smatra se da sam (u kolicini od 1200 mg dnevno) ili u kombinaciji sa glukozaminom deluje osteoprotektivno.
  • Dnevne potrebe za hondroitin-sulfatom – Nema podataka o dnevno potrebnoj kolicini hondroitin-sulfata.
  • Neželjene reakcije i upozorenja – Trudnice, dojilje i mala deca ne bi trebalo da uzimaju hondroitin-sulfat, jer ne postoji dovoljno podataka o njegovom delovanju na ovu populaciju. Uzimanje hondroitin-sulfata se dobro podnosi, retko se kao sporedni neželjeni efekti mogu javiti epigastricni bol, gorušica i dijareja.
  • Interakcije hondroitina sa lekovima, hranom i suplementima – Hitozan može smanjiti apsorpciju hondroitin-sulfata.
  • Uobicajene suplementirane doze – 250-500 mg u jednom doziranom obliku.
0 0 votes
Article Rating