hitozan

Hitozan se dobija delimicnom deacetilacijom hitina, polisaharida koji je sastavni deo egzoskeleta ljuskara (rakovi i školjke). To je polisaharidni polimer koji se sastoji iz ß-(1-4)-povezanih molekula deacetilovanog D-glukozamin i N-acetil-D-glukozamina. Prema svoji nutritivnim osobinama hitozan se svrstava u dijetna vlakna pošto je slicne strukture sa celulozom i u digestivnom traktu coveka se ne resorbuje.

 • Stabilnost – Hitozan je stabilan pod uobicajenim uslovima cuvanja i obrade.
 • Namirnice koje sadrže hitozan – Hitozan kao delimicno deacetilovani derivat hitina ne postoji u namirnicama. Prekurzor hitozana – hitin nalazi se u gljivama i ljuskarima.
 • Fiziološki efekti hitozana
  • Hitozan spada u sirova dijetna vlakna nerastvorna u vodi. Organizam nije u stanju da iskoristi dijetna vlakna ovog tipa, ali njihova uloga je u poboljšanju laksacije, motiliteta creva, u prevenciji gojaznosti. Smatra se da naša nacionalna ishrana ne obezbeduje dovoljan unos ovih vlakana. Preporucuje se da dnevni unos dijetnih vlakana (rastvornih i nerastvornih zajedno) iznosi 22 do 35 g.
  • Postoje eksperimentalni podaci koji ukazuju na sposobnost hitozana da vezuje masti u digestivnom traktu, cime se smanjuje kolicina resorbovanih masnoca. Ovaj efekat hitozana se cesto koristi kod osoba koje žele da smanje telesnu masu, mada se strucnjaci ne slažu po pitanju njegove efikasnosti.
 • Dnevne potrebe za hitozanom – Hitozan nije neophodan za organizam, ali se smatra da je savremena ishrana siromašna ukupnim dijetnim vlaknima i da je potrebno povecati njihov unos na preko 20 g dnevno kod odraslih osoba.
 • Neželjene reakcije i upozorenja – Deca, trudnice i dojilje bi trebalo da izbegavaju uzimanje hitozana. U retkim slucajevima uzimanje hitozana može izazvati blage intestinalne smetnje (mucnina, dijareja).
 • Interakcije hitozana sa lekovima, hranom i suplementima – Hitozan se može vezati za neke minerale kao što je cink, za liposlubilne vitamine A, D, E, K, karotenoide, kao i flavonoide i smanjiti im resorpciju. Slicno se može ocekivati i kod uzimanja lipofilnih lekova, te se obicno preporucuje uzimanje preparata sa hitozanom 2 sata pre ili posle obroka i uzimanja lekova.
 • Uobicajene suplementirane doze – 200-1200 mg u jednom doziranom obliku.
0 0 votes
Article Rating