glukozamin

Glukozamin je amino-monosaharid, tacnije amino derivat D-glukoze (2-amino-dezoksiglukoza). Aminošeceri su veoma rasprostranjeni u prirodi, a glukozamin se najcešce nalazi u okviru složenih polisaharida (hitin, fungin, mukopolisaharidi vezivnog i nervnog tkiva). Komercijalni glukozamin se nalazi na tržištu u obliku hidrohlorida, sulfata i N-acetil-glukozamina. Lako rastvoran u vodi.

  • Stabilnost – Glukozamin-sulfat je higroskopan i obicno se stabilizuje dodatkom kalijum ili natrijum-hlorida. Glukozamin-hidrohlorid je stabilan pod uobicajenim uslovima cuvanja.
  • Namirnice koje sadrže glukozamin – Glukozamin se nalazi u gljivama i hrskavici. Nalazi se u u vecoj kolicini u hitinu ljuštura rakova i školjki, koje se kao takvi ne koriste u ishrani. Medutim, glukozamin se sintetiše u organizmu iz fruktoza-6-fosfata i glutamina.
  • Fiziološki efekti glukozamina – Glukozamin ulazi u sastav vecine humanih tkiva i to kao deo složenih mukopolisaharida, glikoproteina i proteoglukana: nalazi se u hijaluronskoj kiselini, keratosulfatu, komponenta je vezivnog tkiva, a takode ulazi u sastav gangliozida u nervnom tkivu, sinovijalnoj tecnosti, mukusu i heparinu Veci broj studija ukazuje na to da glukozamin (u kolicini od 1500 mg dnevno) deluje osteoprtoektivno, jer ima povoljne efekte na ocuvanje i održavanje optimalne funkcije hrskavice i zglobova i to normalizujuci funkciju hondrocita i proizvodnju složenih mukopolisaharida u okviru vezivnog tkiva kostiju.
  • Dnevne potrebe za glukozaminom – Nema podataka o dnevno potrebnoj kolicini glukozamina, niti o eventualnim posledicama deficita.
  • Neželjene reakcije i upozorenja – Kod eksperimentalnih životinja glukozamin može da poveca rezistenciju na insulin. Osobe koje boluju od šecerne bolesti bi trebale da se konsultuju sa lekarom i da redovno kontrolišu nivo glukoze. Trudnice, dojilje i mala deca ne bi trebalo da uzimaju glukozamin, jer ne postoji dovoljno podataka o njegovom delovanju na ovu populaciju. Uzimanje glukozamina se dobro podnosi, retko se kao sporedni neželjeni efekti mogu javiti epigastricni bol, gorušica i dijareja.
  • Interakcije glukozamina sa lekovima, hranom i suplementima – Nema podataka o interakcijama glukozamina.
  • Uobicajene suplementirane doze – 500-1000 mg u jednom doziranom obliku.
5 1 vote
Article Rating