alfa-lipoinska-kiselina

Alfa-lipoinska kiselina je poznata i kao tioktinska kiselina, lipoinska kiselina ili alfa-liponska kiselina, a u hemijskom pogledu to je 1,2-ditiolan-3-valerijanska kiselina. To je hidrosolubilna supstanca rasprostranjena u biljnom i životinjskom svetu. Humani organizam je sintetiše, ali je delom unosi i hranom.

 • Stabilnost – Alfa-lipoinska kiselina je relativno stabilna. Antioksidativna aktivnost se smanjuje u prisustvu metala i prevodenjem aktivnog R-enantiomera u S-enantiomer tokom izolovanja i izlaganja povišenoj temperaturi.
 • Namirnice koje sadrže alfa-lipoinsku kiselinu – Alfa-lipoinska kiselina se u malim kolicinama nalazi u svim namirnicama, a najviše u iznutricama, mesu, krompiru, cvekli i šargarepi.
 • Fiziološki efekti alfa-lipoinske kiseline
  • Alfa-lipoinska kiselina je kofaktor u okviru dva enzima: piruvat – dehidrogenaznog kompleksa i dehidrogenaze alfa-keto kiselina. Ova dva enzima ucestvuju u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i aminokiselina.
  • Slobodna alfa-lipoinska kiselina, nevezana za enzime, u organizmu ima ulogu antioksidansa koju vrši na više nacina: direktno reaguje sa slobodnim radikalima, reaguje sa jonima metala i regeneriše potentne antioksidanse kao što su vitamini C i E i glutation i produžava im antioksidantno delovanje.
  • Postoje podaci o povoljnom delovanju alfa-lipoinske kiseline kod komplikacija dijabetesa (dijabeticka neuropatija, ateroskleroza).
 • Dnevne potrebe za alfa-lipoinskom kiselinom – Nema podataka o dnevno potrebnoj kolicini alfa-lipoinske kiseline. Dnevni unos alfa-lipoinske kiseline prosecnom ishranom se procenjuje na oko 0.5 mg.
 • Neželjene reakcije i upozorenja – Trudnice, dojilje i mala deca ne bi trebalo da uzimaju alfa-lipoinsku kiselinu, jer ne postoji dovoljno podataka o njegovom delovanju na ovu populaciju. Dijabeticari bi trebalo da se konsultuju sa lekarom pre uzimanja alfa-lipoinske kiseline i da redovno kontrolišu nivo glukoze u krvi. Alfa-lipoinska kiselina se obicno dobro podnosi.
 • Interakcije alfa-lipoinske kiseline sa lekovima, hranom i suplementima – Nema podataka o interakcijama alfa-lipoinske kiseline.
 • Uobicajene suplementirane doze – 60-200 mg u jednom doziranom obliku.
3.3 3 votes
Article Rating