vitamin-d

Izraz vitamin D se odnosi na holekalciferol koji se stvara u organizmu iz holesterola pod dejstvom sunčeve ili ultraljubičaste svetlosti i ergokalciferol koji se sintetiše iz ergosterola (iz biljaka), takođe pod dejstvom ultraljubičaste svetlosti. Oba imaju vitaminsku aktivnost. U suplementima se pored ove dve forme vitamina koristi i kalcitriol.

 • Osobine – Liposolubilna supstanca.
 • Stabilnost – Stabilan pri uobičajenom termičkom tretmanu hrane.
 • Namirnice koje sadrže vitamin D – Ulje jetre, buter, sir, losos, tuna, sardine, pečurke, namirnice obogaćene vitaminom D (margarin, mleko), seme suncokreta.
 • Fiziološke funkcije vitamina D
  • Regulator nivoa kalcijuma u organizmu (antirahitično delovanje). Aktivan oblik vitamina D za fiziološko delovanje je 1,25- dihidroksi holekalciferol.
  • Kalcitriol, aktivirani oblik vitamina D, utiče na formiranje specifičnog kalcijum vezujućeg proteina u intestinalnim ćelijama.
  • Nezavisnim mehanizmom pomaže i apsorpciju fosfora.
 • Dnevne potrebe za vitaminom D
  Uzrast AI (µg) SUL (µg)
  0-6 meseci
  7-12 meseci
  1-3 godine
  4-8 godina
  9-13 godina
  devojčice i dečaci 14-18 godina
  žene i muškarci 19-50 godina
  žene i muškarci 51-70 godina
  u trudnoći i laktaciji
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  10
  5
  25
  25
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50

 • Deficit vitamina D – Deficit u dece je poznat kao rahitis – oboljenje koje nastaje kada novoformiranim kostima nedostaje kalcijum. Kod odraslih osoba nedostatak vitamina D manifestuje se osteomalacijom. Osteomalacija se javlja u starijih osoba kod kojih se, usled određenih oboljenja (npr. oboljenje bubrega) javlja nedostatak kalcijuma. Ovaj problem može se javiti i tokom trudnoće, usled povećanih potreba organizma trudnice za kalcijumom. Simptomi rahitisa su krivljenje kostiju nogu, «brojanice» na grudnom košu, kasnija pojava zuba, slabi mišići. Osteomalacija se manifestuje krhkim i lako lomljivim kostima.
 • Interakcije vitamina D i lekova

  Antagonisticko delovanje

  • Barbiturati smanjuju aktivnost vitamina D.
  • Holestiramin smanjuje apsorpciju vitamina D.
  • Verapamil može da poveća nivo kalcijuma u krvi.
  • Digitalis može da uzrokuje visoki nivo kalcijuma u krvi.
  • Orlistat može da smanji unos vitamina D smanjujući resorpciju masti.
 • Toksicnost – Vitamin D pokazuje ozbiljne toksične efekte ukoliko se unosi u preteranim količinama. Dnevno ne bi trebalo prekoračiti dozu od 10 ?g, ukoliko se radi o zdravim osobama. Ukoliko deca uzimaju vece doze od 50 ?g može se javiti mucnina, glavobolja, gubitak apetita, konstipacija ili dijareja, dok se mentalna retardacija i usporeni rast javljaju kod znatno vecih doza. Kod odraslih koji duže vremena unose više od 50 µg vitamina D, dolazi do povecanja koncentracije kalcijuma u krvi.
 • Jedinice vitamina D – IU (internacionalna jedinica) ili mikrogrami; 1 µg = 40 IU
0 0 votes
Article Rating