vitamin-b12

Biljke ne sintetišu vitamin B12. Preživari, čiji je gastrointestinalni trakt bogat bakterijama, stvaraju i vitamin B 12, koji se zatim absorbuje u tkiva životinje gde se skladišti. Za apsorpciju vitamina B12 u organizmu čoveka potrebno je prisustvo intrinsic faktora – mukoproteina. Vitamin B12 postoji u više hemijskih formi: cijanokobalamin, nitrokobalamin, tiocijanokobalamin, metilkobalamin i svi pokazuju vitaminsku aktivnost. U suplementima najviše se koristi cijanokobalamin.

 • Osobine – Sintetisan vitamin je kristalna supstanca, rastvorljiva u vodi.
 • Stabilnost – Termičkim tretmanom se uništava oko 30 % vitamina B12. Namirnice koje sadrže ovaj vitamin potrebno je zaštititi od svetlosti.
 • Namirnice koje sadrže vitamin B12 – Jetra, meso, mleko, ribe, školjke, sirevi sa plesnima i testo
 • Fiziološke funkcije vitamina B12
  • Učestvuje u metabolizmu svih ćelija, rastu tkiva i održavanju CNS.
  • Kao koenzim odgovoran za sintezu određenih komponenata DNK.
  • Učestvuje u prevođenju malonil CoA u sukcinil CoA.
  • Posebno se ističe njegova uloga u formiranju crvenih krvnih ćelija
  • Neophodan za korišćenje folne kiseline kao vitamina u organizmu čoveka.
 • Dnevne potrebe za B12
  Uzrast RDA AI (µg)
  0-6 meseci
  7-12 meseci
  1-3 godine
  4-8 godina
  9-13 godina
  14-70 godina
  u trudnoci i laktaciji

  0,9
  1,2
  1,8
  2,4
  + 0,2-0,4 µg

  0,4
  0,5
 • Interakcije B12 sa lekovima

  Antagonisticki

  • Kolhicin (terapija gihta), metformin, H2 blokatori, para-aminosalicilna kiselina i inhibitori protonske pumpe smanjuju apsorpciju vitamina B12.
  • Metildopa može sniziti nivo B12,
  • Antibiotici mogu kod vegetarijanaca dovesti do deficita vitamina B12, jer uticu na digestivnu mikrofloru koja može da sintetiše deo ovog vitamina.
0 0 votes
Article Rating