Imejl: cis.udruzenje@gmail.com

Telefon: 063 7345226 (ukoliko ne uspete da dobijete vezu, poĊĦaljite SMS)

http://www.vita-maxima.org/kontakt/