Imejl: cis.udruzenje@gmail.com

Telefon: 063 7345226 (ukoliko ne uspete da dobijete vezu, pošaljite SMS)

http://www.vita-maxima.org/kontakt/

Endija Vorhola 8, 11030 Beograd

Cvijićeva 89b/III sprat, 11000 Beograd