l-karnitin

L-karnitin ili levokarnitin je 3-hidroksi-4-trimetilamonijum-butanska kiselina. To je hidrosolubilni kvaternenri amin kao što je i holin. Prisutan je u svim celijama humanog organizma gde se sintetiše iz aminokiselina lizina i metionina, za šta su neophodni vitamin C, gvožde i vitamini B grupe. Postoje osobe koje pate od urodenih metabolickih poremecaja za koje je karakteristicna nemogucnost sinteze L-karnitina. Stereoizomer D-karnitin nema biološku aktivnost L-karnitina i za njega postoje podaci da može imati toksicno delovanje.

 • Stabilnost – L-karnitin je stabilan pod uobicajenim uslovima cuvanja i obrade.
 • Namirnice koje sadrže L-karnitin – L-karnitin je prisutan uglavnom u namirnicama životinjskog porekla, mnogo manje u biljnim namirnicama. Najbolji dijetarni izvori su govede meso, svinjsko meso, mesne preradevine, ribe, mleko i mlecni proizvodi, a od biljnih namirnica avokado i neki fermentisani sojini proizvodi.
 • Fiziološki efekti L-karnitina
  • L-karnitin ima osnovnu ulogu u organizmu u transportu masnih kiselina kroz mitohondrijalnu membranu u unutrašnjost mitohondrije, gde zapocinje njena oksidacija, kao i u transportu masnih kiselina kracih lanaca izvan mitohondrije. To znaci da je osnovna, do sada poznata, uloga L-karnitina u metabolizmu masti, tj. njenog iskorišcenja kao izvora energije, što je posebno važno za srcani i skeletne mišice.
  • Rezultati nekih istraživanja ukazuju na to da bi L-karnitin mogao da deluje kardioprotektivno, a kod nekih osoba je zapaženo da snižava nivo triglicerida i povecava nivo HDL-holesterola u krvi.
  • Sportisti koriste L-karnitin zbog njegovog navodnog povoljog efekta na fizicke sposobnosti, mada su rezultati istraživanja za sada dali protivrecene rezultate.
 • Dnevne potrebe za L-karnitinom – Nema podataka o dnevno potrebnoj kolicini L-karnitina. Prosecan dnevni unos L-karnitina uobicajenom mešovitom ishranom se procenjuje na oko 40 mg (raspon unosa 8-300 mg).
 • Neželjene reakcije i upozorenja – Deca, trudnice i dojilje bi trebalo da izbegavaju uzimanje L-karnitina. U retkim slucajevima uzimanje L-karnitina može izazvati blage intestinalne smetnje (mucnina, dijareja, grcevi). Osobe koje pate od epilepsije ne bi trebalo da uzimaju L-karnitin.
 • Interakcije L-karnitina sa lekovima, hranom i suplementima – Deficit L-karnitina se može javiti kod uzimanja lekova kao što su valproinska kiselina, antibiotici sa derivatima pivalinske kiseline i analozi nukleozida. Holin može da poveca retenciju L-karnitina.
 • Uobicajene suplementirane doze – 250-300 mg u jednom doziranom obliku.
5 1 vote
Article Rating