folna-kiselina

Postoji u razlicitim oblicima u namirnicama i organizmu, te je cela grupa ovih jedinjenja poznata pod nazivom folati. Folati najcešce sadrže razliciti broj ostataka glutaminske kiseline (2-7) i nemaju vitaminsku aktivnost dok se ne hidrolizuju do folne kiseline. Folinska kiselina je tetrahidrofolna kiselina koja je biološki aktivni oblik ovog vitamina.

 • Osobine – Sintetisan vitamin je kristalna supstanca, rastvorna u vodi.
 • Stabilnost
  • Stabilna je u kiseloj sredini, a veoma osetljiva u alkalnoj i neutralnoj. Termicki tretman uništava i do 90 % folne kiseline prisutne u hrani.
  • Apsorbuje se u gornjem delu tankog creva, posle hidrolize konjugata (ostaje jedan molekul glutaminske kiseline)
 • Namirnice koje sadrže folnu kiselinu – Sadrži je lisnato povrce, kvasac, zrna soje, pasulj, sociva, jetra, mleko, sok od pomorandže. U vocu se nalazi relativno malo lako apsorbujucih folata.
 • Fiziološke funkcije folne kiseline – Kao koenzim ucestvuje u prenošenju grupa sa jednim ugljenikovim atomom (metil, karbonil): homocistein u metionin, glicin u serin, fenilalanin u tirozin, etanolamin u holin.
 • Dnevne potrebe za folnom kiselinom
  Uzrast RDA (µg) AI (µg) SUL (µg)
  0-6 meseci
  7-12 meseci
  1-3 godine
  4-8 godina
  9-13 godina
  14-18 godina
  14-70 godina
  u trudnoci i laktaciji

  150
  200
  300
  400
  400
  +100-200 µg

  65
  80

  300
  400
  600
  800
  1000
  1000

 • Deficit folne kiseline – Makrocitarna i megaloblasticna anemija, dijareja, promene na jeziku, gubitak težine. Kod zdravih osoba megaloblasticna anemija se moze javiti ukoliko se od 3-5 meseci ne unosi ovaj vitamin
 • Interakcije folne kiseline i lekova

  Antagonisticko delovanje

  • Antacidi, antikonvulzivi, eritromicin, hipoholesteorlemici, mogu da uticu na smanjenu apsorpciju folne kiseline.
  • Aspirin, diuretici dovode do povecanog izlucivanja folne kiseline urinom.
  • Izoniazid može da ometa aktivnost folne kiseline.
  • Metotreksat (koristi se u terapiji razlicitih karcinoma) kao strukturni analog folne kiseline, blokira enzim koji katalizuje prevodenje folne u folinsku kiselinu (pokazuju antivitaminsko dejstvo).
  • Nesteroidni antiinflamatorni lekovi, oralni kontraceptivi mogu dovesti do smanjenog nivoa folne kiseline.
  • Sulfonamidski antibiotici kao strukturni analozi PABA, ometaju sintezu folne kiseline (pokazuju antivitaminsko dejstvo).
  • Tetraciklini mogu da interferiraju sa aktivnošcu folne kiseline.

  Sinergisticko delovanje

  • U jednoj studiji istovremeno davanje folne kiseline i triciklicnih antidepresiva je pojacala efekte ovih lekova.
0 0 votes
Article Rating