ulje-nocurka

Ulje nocurka je ulje dobijeno iz semena biljke nocurak (Oenothera biennis, L). Ulje predstavlja bogat prirodan izvor gama-linolenske kiseline (GLA) i u njemu se kolicina GLA krece od 7-14%. GLA je masna kiselina sa 18 ugljenikovih atoma i 3 dvostruke veze. Ppripada seriji omega-6 masnih kiselina (videti Omega-6 masne kiseline). Fiziološki efekti ulja nocurka se pripisuju ovoj masnoj kiselini. GLA se retko nalazi u prirodi u vecim kolicinama. Pored semena nocurka, u znacajnijoj kolicini nalazi se još u semenu crne ribizle, boraga i konoplje.

 • Stabilnost – Podložno oksidaciji, veoma nestabilno u prisistvu kiseonika i tragova prelaznih metala (gvožde, cink, bakar); zbog velike oksidabilnosti poželjno je da sadrži neki antioksidans kao zaštitu (najcešce je to vitamin E)
 • Potencijalni povoljni fiziološki efekti ulja nocurka
  • Antiinflamatorno delovanje (reumatoidni artritis, Sjogrenov sindrom, atopijski dermatitis)
  • Antitromboticno delovanje
 • Dnevne potrebe za uljem nocurka – Videti kod Omega-6 masnih kiselina
 • Oprez je potreban kod dece, trudnica, žena koje doje. Zbog moguceg antitrombotskog delovanja takode je potreban oprez kod osoba koje su na terapiji varfarinom, kod osoba koje boluju od hemofilije kod onih kod kojih je imuni status kompromitovan. Pre hirurških intervencija potrebno je prestati sa uzimanjem preparata sa uljem nocurka. Oboleli od epilepsije, šizofrenije i osobe na terapiji alifaticnim fenotiazinima ne bi trebali da uzimaju ulje nocurka.
 • Neželjeni efekti su retki i obuhvataju gastrointestinalne smetnje u vidu mucnine, flatulencije, dijareje, nadutosti stomaka.
 • Interakcije ulja nocurka sa lekovima, hranom i suplementima – Alifaticni fenotiazini; nesteroidni antireumatici; aspirin; varfarin; biljke kao što su beli luk i ginko.
 • Uobicajene suplementirane doze – 150-500 mg u jednom doziranom obliku
0 0 votes
Article Rating