nijacin

 • Osobine – Sintetisan vitamin je kristalna supstanca, rastvorna u vodi.
 • Stabilnost – Stabilan je pri zagrevanju i cuvanju proizvoda tokom dužeg vremenskog perioda. Veoma lako se rastvara u vodi, te su gubici ovog vitamina veliki ukoliko se voda, posle termickog tretmana, odbaci.
 • Namirnice koje sadrže nijacin – Meso, kvasac, pirinac, žitarice, kikiriki.
 • Fiziološke funkcije nijacina
 • Sastavna komponenta dva važna koenzima NAD I NADP, što odredjuje njegovo ucesce u respiratornom lancu u procesu završne oksidacije hranljivih materija u organizmu (energetska funkcija).
 • Dnevne potrebe za nijacinom
  Uzrast RDA (mg) AI (mg) SUL (mg)
  0-6 meseci
  7-12 meseci
  1-3 godine
  4-8 godina
  9-13 godina
  devojcice 14-18 godina
  decaci 14-18 godina
  žene 19-70 godina
  muškarci 19-70 godina
  u trudnoci i laktaciji
  6
  8
  12
  14
  16
  14
  16
  + 3-4 mg
  2
  4
  10
  15
  20
  30
  30
  35
  35
  35

 • Deficit nijacina – Bolest pelagra – simptomi ove bolesti obicno se opisuju kao tri D; dermatitis, demencija, dijareja. Dermatitis je veoma izražen kod obolelih od pelagre – na koži se javljaju fleke ili kraste, a u težim slucajevima dolazi i do pucanja kože i krvarenja. Demencija je retka kao posledica deficita vitamina i podrazumeva dezorjentaciju, iritaciju, halucinacije.
 • Interakcije nijacina sa lekovima

  Antagonisticko delovanje

  • Ukoliko se istovremeno koriste nijacin i lekovi za sniženje nivoa šecera u krvi može se pojaviti potreba za povecanjem nivoa ovih lekova.
  • Izonojazid može da izazove deficit nijacina.
  • Uzimanje nijacina zajedno sa statinima može izazvati neprijatnost.
  • Nikotinski flasteri zajedno sa nijacinom mogu uzrokovati pojacano crvenilo i bolove.

  Sinergisticko delovanje

  • Sinergisticki deluje sa lekovima koji se koriste u terapiji Parkinsonove bolesti.
  • Nijacin aplikovan zajedno sa tetraciklinima može pokazati bolju efikasnost.
  • Triciklicni antidepresivi deluju sinergisticki sa nijacinom.
  • Nijacin potencira hipotenzivni efekat alfa1-blokatora.
0 0 votes
Article Rating